Om oss

Om oss

Bakgrund

Motorbana Ring Knutstorp grundades av Hyllinge Motorsällskap för mer än 50 år sedan. Den första körbanan av asfalt var 1.1 kilometer lång och är sig lik än idag, även om den förlängdes under 1970-talet. År 1963 gick den arrangerades Ring Knutstorps första körtävling. Tävlingar arrangeras fortfarande här på Ring Knutstorp, men verksamheten är också populär för konferenser och olika typer av evenemang.

Miljö och ansvar

När man har ansvar för en körbana i så slående vacker natur som Ring Knutstorp ligger vid så är ansvaret för närmiljön enormt. Vi som driver Ring Knutstorp har haft just närmiljön runt körbanan som vår absoluta topprioritet under många år redan, dels genom ett grundläggande miljötänk, men även genom att främja intresse och användning av miljövänliga bränslen. Bilsporten har ofta varit banbrytande när det gällt detta. På vår körbana finns en återvinningsstation, den har Hyllinge Motorsällskap investerat i. Ett nära samarbete med NSR finns också, för att vi ska kunna återvinna alla organiska restprodukter med vilka vi framställer fordonsgas.

Ensam är inte stark

Det finns få ensamma spelare i någon kategori som står stark och ohotad, ju fler och ju bättre samarbeten man kan föra med andra, desto starkare blir man. Vi på Ring Knutstorp har en lång lista av samarbetspartners som alla är viktiga för vår verksamhet.

Du är i fokus

När du väljer Ring Knutstorp som plats för din konferens eller ditt privata evenemang så får du vår fulla uppmärksamhet. Ju mer du kan kommunicera till oss gällande önskemål och idéer, desto större chans har vi att lyckas uppfylla dem. Varmt välkommen!

Välkommen!

Ska du arrangera en konferens i Skåne? Välkommen med din grupp till en oförglömlig dag på Ring Knutstorp där konferensen får en inspirerande rallytouch.


© 2017 Konferensskåne.eu. Alla rättigheter förbehållna.